23.01.2020

Opće informacije APP d.d.

Naziv društva:

Autoprometno poduzeće d.d. za prijevoz putnika i robe, ugostiteljstvo, turizam i servisne usluge

Sjedište društva:
Industrijska 14 , 34000 Požega

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu:

MBS:050000968

Temeljni kapital:

19.700.990,00 kn uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica:

41.917 dionica, nominalni iznos dionice: 470,00 HRK

OIB:

34558684527

PDV ID:

HR34558684527

MB:

3320090

ID kod

HR-AB-34-050000968

Uprava društva:

Saša Ilić

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dražen Divjak

Bankovni podaci:

ADDIKO BANK d.d. Zagreb

  • IBAN: HR36 2500 0091 1020 7131 4; BIC: HAABHR22

RBA d.d. Zagreb

  • IBAN: HR80 2484 0081 1049 4482 4

CROATIA BANKA d.d. Zagreb

  • IBAN: HR14 2485 0031 1002 7346 1

PBZ d.d. Zagreb

  • IBAN: HR14 2340 0091 1106 6423 6Uvijeti poslovanja turističke agencije App d.d.

Turistička agencija APP d.d. pruža  usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu te  može organizirati, posredovati ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.
Voditelj poslova sukladno članku 16. Zakona o pružanju usluga u turizmu: : Damir Martić

PISMENI PRIGOVOR NA PRUŽENU USLUGU TURISTIČKE AGENCIJE PODNOSI SE NAJKASNIJE 8 DANA OD DANA POVRATKA S PUTOVANJA NA ADRESU:
Cehovska 8/1 , Požega

  • Telefon:+385 (0)34 274 345
  • Fax:+385 (0)34 274 201

E-mail: reklamacije@arriva.com.hr
Pisani i/ili usmeni prigovor moguće je podnesti i u poslovnicama Turističke agencije ili putem obrasca za prigovor objavljenog na www.arrivatravel.hr
Turistička agencija će se pismeno očitovati  na tako primljeni  prigovor u roku 15 dana po primitku istog.
Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.
Postupak rješavanja prigovora opisan je u Općim uvjetima usluga putovanja App d.d. -pdf

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu je Državni inspektorat Republike Hrvatske -  Turistička inspekcija, Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb.
 

 

Opći uvjeti usluga putovanja App d.d. -pdf
Standardne informacije za ugovor o putovanju u paket aranžmanu u organizaciji App d.d.
Putno osiguranje