Uvjeti prijave

Uvjeti prijave
Uvjeti prijave na University College Birmingham su:
  1. Dobna od 18 do 65 godina
  2. Završena srednja škola s minimalnom prosječnom ocjenom (ovisno u studiju), što dokazujete položenom državnom maturom ili Svjedodžbom o završnom radu
 

Preddiplomski studi (Ba)
  1. državna matura, čiji prosjek ocjena iznosi minimalno 3.5 (predmeti se mogu pisati na višoj ili nižoj razini)
ILI
  1.  Svjedodžba o završnom radu, čiji prosjek ocjena iznosi minimalno 3.5

  Foundation Degree studij (FDa) Foundation degree je diploma izdana nakon 2 godine studiranja.
Foundation studij je opcija koja se prvotno pruža studentima trogodišnjih strukovnih škola. Nakon stjecanja Foundation diplome postoji mogućnost upisivanja tzv. „Top-Up“ godine, koja pruža studentima mogućnost pohađanja 1 dodatne godine i unaprjeđivanja njihove diplome sa Foundation razine na Preddiplomski studij (Ba)

Uvjeti za upis na Foundation studij na UCB-u:
  1. državna matura, čiji prosjek ocjena iznosi minimalno 2.5
ILI
  1. Svjedodžba o završnom radu, čiji prosjek ocjena iznosi minimalno 2.5
 
Diplomski studij (Ms)
Za upis diplomskog studija na University College Birmingham-u potrebna je diploma o završenom preddiplomskom studiju (Ba), koja je ostvarena u sličnom području obrazovanja.