Opće informacije Panturist d.d.

Naziv društva:

Panturist d.d. za prijevoz putnika i turizam

Sjedište društva:

Sv.L.B. Mandića 33, 31000 Osijek

Ured u Zagrebu:

Ulica grada Chicaga 35, 10000 Zagreb

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku:

MBS: 030024392

Temeljni kapital:

63.768.800,00 kn uplaćen u cijelosti

Broj izdanih dionica:

6.376.880 dionica bez nominalnog vrijednosti

OIB:

33930043548

PDV ID:

HR33930043548

MB:

3522750

ID kod

HR-AB-31-030024392

Uprava društva:

Saša Ilić

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dražen Divjak

Bankovni podaci:

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Zagreb

  • IBAN: HR5924840081106582465; SWIFT/BIC: RZBHHR2X


Opći uvjeti za turističke usluge PANTURIST D.D. -pdf
Turistička agencija Panturist d.d. pruža  usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu te  može organizirati, posredovati ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.
Voditelj poslova sukladno članku 16. Zakona o pružanju usluga u turizmu: Krešimir Škrtić

PISMENI PRIGOVOR NA PRUŽENU USLUGU TURISTIČKE AGENCIJE PODNOSI SE NAJKASNIJE 8 DANA OD DANA POVRATKA S PUTOVANJA NA ADRESU:
PANTURIST d.d., turistička agencija, Sv. L. B. Mandića 33, 31000 Osijek
Fax: 031 214 152 , E-mail: reklamacije@arriva.com.hr
Turistička agencija će se pismeno očitovati  na tako primljeni  prigovor u roku 15 dana po primitku istog.
Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.
Pisani i/ili usmeni prigovor moguće je podnesti i u poslovnicama Turističke agencije ili putem obrasca za prigovor objavljenog na www.arrivatravel.hr
Turistička agencija će se pismeno očitovati  na tako primljeni  prigovor u roku 15 dana po primitku istog.
Turistička agencija će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge.
Postupak rješavanja prigovora opisan je u Općim uvjetima usluga putovanja Panturist d.d.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.Opći uvjeti usluga putovanja Panturist d.d.
Standardne informacije za ugovore o putovanju u paket aranžmanu u organizaciji Panturist d.d.
Putno osiguranje